In Memoriam

A piece of me went with you

Haar wilskracht, trouw en doorzettingsvermogen maakten Nuha uniek in haar doen en laten en fantastische moeder van onze pups.

Zijn karakter, bouw, kleur en uitstraling maakten Badu tot een zelfverzekerde reu en trotse vader van onze pups.